Πολιτική απορρήτου CCPA

Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 13 Ιανουαρίου 2024.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και για το πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δημιουργήθηκε από το Πρότυπο Πολιτικής Απορρήτου του TermsFeed CCPA .

Ερμηνεία και Ορισμοί

ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν έννοιες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

 • "Λογαριασμός" σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει για να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μας ή σε μέρη της Υπηρεσίας μας.

 • Το "Business" , για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), αναφέρεται στην Εταιρεία ως η νομική οντότητα που συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών και καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών ή για λογαριασμό της ποιες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αυτό μόνο, ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των καταναλωτών, που δραστηριοποιείται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

 • Η "Εταιρεία" (αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "Δικοί μας" στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται στο NaRoKnit

 • «Χώρα» αναφέρεται στην Ελλάδα.

 • "Καταναλωτής" , για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Καλιφόρνια. Κάτοικος, όπως ορίζεται στο νόμο, περιλαμβάνει (1) κάθε άτομο που βρίσκεται στις ΗΠΑ για άλλον από προσωρινό ή μεταβατικό σκοπό και (2) κάθε άτομο που κατοικεί στις ΗΠΑ και βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ για προσωρινό ή παροδικός σκοπός παροδικός σκοπός.

 • Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στην κινητή συσκευή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο και περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεων του.

 • Ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων" , για τους σκοπούς του GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), αναφέρεται στην Εταιρεία ως το νομικό πρόσωπο που μόνο ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

 • "Συσκευή" σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.

 • Το "Do Not Track" (DNT) είναι μια ιδέα που έχει προωθηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, ιδίως την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), προκειμένου η βιομηχανία του Διαδικτύου να αναπτύξει και να εφαρμόσει έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να ελέγχουν την παρακολούθηση τις διαδικτυακές δραστηριότητές τους σε ιστότοπους.

 • "Προσωπικά Δεδομένα" είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

  Για τους σκοπούς του CCPA, ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οποιαδήποτε πληροφορία που προσδιορίζει, σχετίζεται με, περιγράφει ή μπορεί να συσχετιστεί ή θα μπορούσε εύλογα να συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με εσάς.

 • "Πώληση" , για τους σκοπούς του CCPA (California Consumer Privacy Act), σημαίνει πώληση, ενοικίαση, αποδέσμευση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή με άλλο τρόπο επικοινωνία προφορική, γραπτή ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, ενός καταναλωτή προσωπικές πληροφορίες σε άλλη επιχείρηση ή τρίτο μέρος για χρηματικό ή άλλο πολύτιμο τίμημα.

 • Ο όρος "υπηρεσία" αναφέρεται στον ιστότοπο.

 • Ως «Παροχέας Υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

 • Τα "Δεδομένα χρήσης" αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

 • Ο "Ιστότοπος" αναφέρεται στο NaRoKnit , προσβάσιμο από το https://naroknit.com

 • "Εσείς" σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά δεδομένα

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Ονομα και επίθετο

 • Τηλεφωνικό νούμερο

 • Διεύθυνση, Πολιτεία, Επαρχία, Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη

 • Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα Χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της συσκευής σας (π.χ. διεύθυνση IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες, τη μοναδική συσκευή αναγνωριστικά και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής σας, της διεύθυνσης IP της κινητής συσκευής σας, του κινητού σας τηλεφώνου λειτουργικό σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο για κινητά που χρησιμοποιείτε, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ή όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω ή μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στην υπηρεσία μας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και παρακολούθηση πληροφοριών και τη βελτίωση και ανάλυση της υπηρεσίας μας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Cookies ή cookies προγράμματος περιήγησης. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν δέχεστε cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας. Εάν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να αρνείται τα cookies, η υπηρεσία μας μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies.
 • Web beacons. Ορισμένες ενότητες της Υπηρεσίας μας και τα email μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (γνωστά και ως καθαρά gif, ετικέτες pixel και gif ενός εικονοστοιχείου) που επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετράει τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας μιας συγκεκριμένης ενότητας και συστήματος και διακομιστή επαλήθευσης ακεραιότητας).

Τα cookies μπορεί να είναι "Μόνιμα" ή "Περίοδος λειτουργίας". Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν είστε εκτός σύνδεσης, ενώ τα Cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αμέσως μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε τόσο Session όσο και Persistent Cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • Απαραίτητα/Απαραίτητα Cookies

  Τύπος: Cookies περιόδου λειτουργίας

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου και να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητες του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και στην πρόληψη της δόλιας χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που ζητήσατε δεν μπορούν να παρασχεθούν και χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

 • Πολιτική Cookies / Ειδοποίηση Cookies αποδοχής

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση cookies στον Ιστότοπο.

 • Cookies λειτουργικότητας

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Εμάς

  Σκοπός: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή τις προτιμήσεις γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των cookies είναι να σας προσφέρουν μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να αναγκάζεστε να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

 • Cookies παρακολούθησης και απόδοσης

  Τύπος: Μόνιμα cookies

  Διαχειρίζεται: Τρίτα Μέρη

  Σκοπός: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies ενδέχεται να σας προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα ως μεμονωμένο επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πληροφορίες που συλλέγονται συνήθως συνδέονται με ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό που σχετίζεται με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να δοκιμάσουμε νέες σελίδες, δυνατότητες ή νέες λειτουργίες του ιστότοπου για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρήστες μας σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή και τη συντήρηση της Υπηρεσίας μας , συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης της Υπηρεσίας μας.

 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας: για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Υπηρεσίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να σας δώσουν πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες της Υπηρεσίας που είναι διαθέσιμες σε εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης.

 • Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: η ανάπτυξη, η συμμόρφωση και η ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα είδη ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μαζί μας μέσω της Υπηρεσίας.

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με λειτουργίες, προϊόντα ή υπηρεσίες με σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

 • Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσετε, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

 • Για να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας: Για να παρακολουθήσετε και να διαχειριστείτε τα αιτήματά σας προς εμάς.

 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε ή να πραγματοποιήσουμε συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των περιουσιακών μας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης, ή παρόμοια διαδικασία, κατά την οποία τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για τους χρήστες της Υπηρεσίας μας είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.

 • Για άλλους σκοπούς : Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για άλλους σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμό τάσεων χρήσης, προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών και για αξιολόγηση και βελτίωση της Υπηρεσίας, των προϊόντων, των υπηρεσιών, του μάρκετινγκ και της εμπειρίας σας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με παρόχους υπηρεσιών: Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τη χρήση της Υπηρεσίας μας, για την επεξεργασία πληρωμών, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Μπορούμε να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Με Συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τις συνεργάτες μας, οπότε θα απαιτήσουμε από αυτές τις συνεργάτες να τηρήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, συνεργάτες κοινοπραξίας ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εμάς.
 • Με επιχειρηματικούς εταίρους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθητικές ενέργειες.
 • Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και ενδέχεται να διανεμηθούν δημόσια εκτός.
 • Με τη συγκατάθεσή σας : Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλλουμε τις νομικές συμφωνίες και τις πολιτικές μας.

Η Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης Δεδομένα Χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα Δεδομένα Χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της Εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν - και να διατηρηθούν σε - υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, επαρχίας, χώρας ή άλλης κρατικής δικαιοδοσίας σας, όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθείται από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία σας για αυτήν τη μεταφορά.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι δεν θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε οργανισμό ή χώρα εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των Τα δεδομένα σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων σας

Εμπορικές συναλλαγές

Εάν η Εταιρεία εμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα ειδοποιήσουμε πριν μεταφερθούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας και υπόκεινται σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να ζητηθεί από την Εταιρεία να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κρατική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

 • Συμμορφωθείτε με νομική υποχρέωση
 • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας
 • Αποτρέψτε ή διερευνήστε πιθανές παρανομίες σε σχέση με την Υπηρεσία
 • Προστασία της προσωπικής ασφάλειας των Χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού
 • Προστασία έναντι νομικής ευθύνης

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν, επεξεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Analytics

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας μας.

Email marketing

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ενημερωτικά δελτία, μάρκετινγκ ή διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιασδήποτε ή όλων αυτών των επικοινωνιών από εμάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται σε οποιοδήποτε email που στέλνουμε ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Απόρρητο CCPA

Αυτή η ενότητα ειδοποίησης απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνια συμπληρώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου μας και ισχύει αποκλειστικά για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που διαμένουν στην Πολιτεία της Καλιφόρνια.

Κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγονται

Συλλέγουμε πληροφορίες που προσδιορίζουν, σχετίζονται με, περιγράφουν, παραπέμπουν, μπορούν να συσχετιστούν ή θα μπορούσαν εύλογα να συνδεθούν, άμεσα ή έμμεσα, με έναν συγκεκριμένο Καταναλωτή ή Συσκευή. Ακολουθεί μια λίστα με κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε ή να έχουν συλλεχθεί από κατοίκους της Καλιφόρνια τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες και τα παραδείγματα που παρέχονται στην παρακάτω λίστα είναι αυτά που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών συλλέχθηκαν στην πραγματικότητα από Εμάς, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή μας πίστη στην καλύτερη γνώση μας ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να έχουν συλλεχθεί και μπορεί να έχουν συλλεχθεί. Για παράδειγμα, ορισμένες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών θα συλλέγονταν μόνο εάν παρείχατε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες απευθείας σε εμάς.

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά.

  Παραδείγματα: Πραγματικό όνομα, ψευδώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό προσωπικό αναγνωριστικό, διαδικτυακό αναγνωριστικό, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα λογαριασμού, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Παραδείγματα: Όνομα, υπογραφή, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός άδειας οδήγησης ή κρατικής ταυτότητας, αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, εκπαίδευση, απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής κάρτας , τον αριθμό της χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική πληροφορία, ιατρικές πληροφορίες ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας. Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία ενδέχεται να επικαλύπτονται με άλλες κατηγορίες.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Γ: Προστατευμένα χαρακτηριστικά ταξινόμησης σύμφωνα με την Καλιφόρνια ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

  Παραδείγματα: Ηλικία (40 ετών και άνω), φυλή, χρώμα, καταγωγή, εθνική καταγωγή, ιθαγένεια, θρησκεία ή πίστη, οικογενειακή κατάσταση, ιατρική κατάσταση, σωματική ή διανοητική αναπηρία, φύλο (συμπεριλαμβανομένου φύλου, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου, εγκυμοσύνης ή τοκετού και συναφείς ιατρικές καταστάσεις), σεξουαλικός προσανατολισμός, ιδιότητα βετεράνου ή στρατιωτικού, γενετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών γενετικών πληροφοριών).

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Αρχεία και ιστορικό προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν ή εξετάστηκαν.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Ε: Βιομετρικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Γενετικά, φυσιολογικά, συμπεριφορικά και βιολογικά χαρακτηριστικά ή μοτίβα δραστηριότητας που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή ενός προτύπου ή άλλου αναγνωριστικού ή πληροφοριών αναγνώρισης, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, αποτυπώματα προσώπου και φωνητικά αποτυπώματα, σαρώσεις ίριδας ή αμφιβληστροειδούς, πληκτρολόγηση, βάδιση ή άλλα φυσικά μοτίβα και δεδομένα ύπνου, υγείας ή άσκησης.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου.

  Παραδείγματα: Αλληλεπίδραση με την Υπηρεσία ή τη διαφήμισή μας.

  Συλλογή: Ναι.

 • Κατηγορία Ζ: Δεδομένα γεωγραφικής θέσης.

  Παραδείγματα: Κατά προσέγγιση φυσική τοποθεσία.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Η: Αισθητηριακά δεδομένα.

  Παραδείγματα: Ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία I: Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση.

  Παραδείγματα: Τρέχον ή προηγούμενο εργασιακό ιστορικό ή αξιολογήσεις απόδοσης.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία J: Πληροφορίες για μη δημόσια εκπαίδευση (σύμφωνα με τον νόμο για τα οικογενειακά εκπαιδευτικά δικαιώματα και το απόρρητο (20 USC Section 1232g, 34 CFR Part 99)).

  Παραδείγματα: Αρχεία εκπαίδευσης που σχετίζονται άμεσα με έναν μαθητή που τηρείται από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του, όπως βαθμολογίες, μεταγραφές, λίστες τάξεων, προγράμματα σπουδαστών, κωδικοί αναγνώρισης μαθητών, οικονομικά στοιχεία μαθητή ή πειθαρχικά αρχεία μαθητών.

  Συλλογή: Όχι.

 • Κατηγορία Κ: Συμπεράσματα που προέρχονται από άλλες προσωπικές πληροφορίες.

  Παραδείγματα: Προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τις στάσεις, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τις ικανότητες ενός ατόμου.

  Συλλογή: Όχι.

Σύμφωνα με τον CCPA, τα προσωπικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν:

 • Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες από κρατικά αρχεία
 • Προσδιορισμένες ή συγκεντρωτικές πληροφορίες καταναλωτών
 • Πληροφορίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του CCPA, όπως:
  • Πληροφορίες υγείας ή ιατρικές πληροφορίες που καλύπτονται από τον νόμο περί φορητότητας και λογοδοσίας ασφάλισης υγείας του 1996 (HIPAA) και τον νόμο περί εμπιστευτικότητας ιατρικών πληροφοριών της Καλιφόρνια (CMIA) ή δεδομένα κλινικών δοκιμών
  • Προσωπικές πληροφορίες που καλύπτονται από ορισμένους νόμους περί απορρήτου που καλύπτονται από συγκεκριμένους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί δίκαιης αναφοράς πιστώσεων (FRCA), του νόμου Gramm-Leach-Bliley (GLBA) ή του νόμου περί απορρήτου των χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Καλιφόρνια (FIPA) και του νόμου περί προστασίας του απορρήτου του οδηγού του 1994

Πηγές Προσωπικών Πληροφοριών

Λαμβάνουμε τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω από τις ακόλουθες κατηγορίες πηγών:

 • Απευθείας από εσάς . Για παράδειγμα, από τις φόρμες που συμπληρώνετε στην Υπηρεσία μας, τις προτιμήσεις που εκφράζετε ή παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας μας ή από τις αγορές σας στην Υπηρεσία μας.
 • Έμμεσα από εσάς . Για παράδειγμα, από την παρατήρηση της δραστηριότητάς σας στην Υπηρεσία μας.
 • Αυτόματα από εσάς . Για παράδειγμα, μέσω cookie Εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας ορίζουμε στη Συσκευή σας καθώς πλοηγείστε στην Υπηρεσία μας.
 • Από παρόχους υπηρεσιών . Για παράδειγμα, τρίτοι προμηθευτές για την παρακολούθηση και ανάλυση της χρήσης της Υπηρεσίας μας, τρίτοι προμηθευτές για την επεξεργασία πληρωμών ή άλλοι τρίτοι προμηθευτές που χρησιμοποιούμε για την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για "επαγγελματικούς σκοπούς" ή "εμπορικούς σκοπούς" (όπως ορίζονται στο CCPA), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα παραδείγματα:

 • Για να λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
 • Για να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετώπισης των ανησυχιών σας και της παρακολούθησης και βελτίωσης της Υπηρεσίας μας.
 • Για να εκπληρώσετε ή να ικανοποιήσετε τον λόγο που παρείχατε τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να κάνετε μια ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Εάν παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να διευκολύνουμε την παράδοση.
 • Για να απαντήσετε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.
 • Όπως περιγράφεται σε εσάς κατά τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων ή όπως ορίζεται διαφορετικά στον CCPA.
 • Για εσωτερικούς διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς.
 • Για τον εντοπισμό περιστατικών ασφαλείας και την προστασία από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης, όταν είναι απαραίτητο, της δίωξης των υπευθύνων για τέτοιες δραστηριότητες.

Λάβετε υπόψη ότι τα παραδείγματα που παρέχονται παραπάνω είναι ενδεικτικά και δεν προορίζονται να είναι εξαντλητικά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων".

Εάν αποφασίσουμε να συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών ή να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για ουσιαστικά διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς, θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε και ενδέχεται να έχουμε χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αποκαλύφθηκαν όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή μας πίστη στην καλύτερη γνώση μας ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί και μπορεί να έχουν αποκαλυφθεί.

Όταν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες για επιχειρηματικό ή εμπορικό σκοπό, συνάπτουμε μια σύμβαση που περιγράφει τον σκοπό και απαιτεί από τον παραλήπτη να διατηρήσει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιήσει για κανέναν σκοπό εκτός από την εκτέλεση της σύμβασης.

Πώληση προσωπικών στοιχείων

Όπως ορίζεται στον CCPA, «πώληση» και «πώληση» σημαίνει την πώληση, ενοικίαση, αποδέσμευση, αποκάλυψη, διάδοση, διάθεση, μεταφορά ή με άλλο τρόπο επικοινωνία προφορική, γραπτή ή με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, των προσωπικών στοιχείων ενός καταναλωτή από τον επιχείρηση σε τρίτο μέρος για πολύτιμη αντιπαροχή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε λάβει κάποιου είδους όφελος σε αντάλλαγμα για την κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών, αλλά όχι απαραίτητα χρηματικό όφελος.

Λάβετε υπόψη ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω είναι αυτές που ορίζονται στο CCPA. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας προσωπικών πληροφοριών πωλήθηκαν στην πραγματικότητα, αλλά αντικατοπτρίζει την καλή μας πίστη στην καλύτερη γνώση μας ότι ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες από την ισχύουσα κατηγορία μπορεί να κοινοποιήθηκαν και μπορεί να έχουν κοινοποιηθεί έναντι αξίας σε αντάλλαγμα .

Ενδέχεται να πουλήσουμε και να έχουμε πουλήσει τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

 • Κατηγορία Α: Αναγνωριστικά
 • Κατηγορία Β: Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται στο καταστατικό για τα αρχεία πελατών της Καλιφόρνια (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Κατηγορία Δ: Εμπορικές πληροφορίες
 • Κατηγορία ΣΤ: Διαδίκτυο ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου

Κοινή χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία που προσδιορίζονται στις παραπάνω κατηγορίες με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

 • Πάροχοι υπηρεσιών
 • Επεξεργαστές πληρωμών
 • Οι θυγατρικές μας
 • Οι επιχειρηματικοί μας εταίροι
 • Τρίτοι προμηθευτές στους οποίους εσείς ή οι αντιπρόσωποί σας μας εξουσιοδοτείτε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε σχέση με προϊόντα ή υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Πώληση Προσωπικών Στοιχείων Ανηλίκων κάτω των 16 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 16 ετών μέσω της Υπηρεσίας μας, αν και ορισμένοι ιστότοποι τρίτων στους οποίους συνδέουμε ενδέχεται να το κάνουν. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου και ενθαρρύνουμε τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να παρακολουθούν τη χρήση του Διαδικτύου των παιδιών τους και να δίνουν οδηγίες στα παιδιά τους να μην παρέχουν ποτέ πληροφορίες σε άλλους ιστότοπους χωρίς την άδειά τους.

Δεν πουλάμε τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών Γνωρίζουμε πραγματικά ότι είναι κάτω των 16 ετών, εκτός εάν λάβουμε θετική εξουσιοδότηση (το "δικαίωμα συμμετοχής") είτε από τον καταναλωτή που είναι μεταξύ 13 και 16 ετών, ή ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός καταναλωτή κάτω των 13 ετών. Οι καταναλωτές που συμμετέχουν στην πώληση προσωπικών πληροφοριών μπορούν να εξαιρεθούν από μελλοντικές πωλήσεις ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης, εσείς (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας) μπορείτε να υποβάλετε αίτημα σε εμάς επικοινωνώντας μαζί μας.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών (ή 16) μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας με επαρκείς λεπτομέρειες για να μπορέσουμε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA

Το CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ειδοποίησης. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγονται και για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα.
 • Δικαίωμα αίτησης. Σύμφωνα με τον CCPA, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την πώληση, την αποκάλυψη για επαγγελματικούς σκοπούς και την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα σας αποκαλύψουμε:
  • Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Οι κατηγορίες πηγών για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς
  • Ο επιχειρηματικός ή εμπορικός μας σκοπός για τη συλλογή ή την πώληση αυτών των προσωπικών πληροφοριών
  • Οι κατηγορίες τρίτων με τα οποία μοιραζόμαστε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες
  • Τα συγκεκριμένα κομμάτια προσωπικών πληροφοριών που συλλέξαμε για εσάς
  • Εάν πουλήσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή αποκαλύψαμε τα προσωπικά σας στοιχεία για επιχειρηματικό σκοπό, θα σας αποκαλύψουμε:
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που πωλήθηκαν
   • Οι κατηγορίες των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται
 • Το δικαίωμα να πείτε όχι στην πώληση Προσωπικών Δεδομένων (opt-out). Έχετε το δικαίωμα να μας κατευθύνετε να μην πουλήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να υποβάλετε ένα αίτημα εξαίρεσης, επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, θα διαγράψουμε (και θα κατευθύνουμε τους παρόχους υπηρεσιών μας να διαγράψουν) τα προσωπικά σας στοιχεία από τα αρχεία μας, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση. Ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας για διαγραφή εάν η διατήρηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών μας:
  • Ολοκληρώστε τη συναλλαγή για την οποία συλλέξαμε τις προσωπικές πληροφορίες, παρέχουμε ένα αγαθό ή υπηρεσία που ζητήσατε, προβείτε σε εύλογα αναμενόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας ή εκτελέστε με άλλο τρόπο τη σύμβασή μας μαζί σας.
  • Εντοπίστε συμβάντα ασφαλείας, προστατέψτε από κακόβουλη, παραπλανητική, δόλια ή παράνομη δραστηριότητα ή διώξτε τους υπεύθυνους για τέτοιες δραστηριότητες.
  • Εντοπίστε προϊόντα για να εντοπίσετε και να επιδιορθώσετε σφάλματα που βλάπτουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα.
  • Άσκηση της ελευθερίας του λόγου, διασφάλιση του δικαιώματος άλλου καταναλωτή να ασκήσει τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης ή άσκηση άλλου δικαιώματος που προβλέπει ο νόμος.
  • Συμμορφωθείτε με τον νόμο περί απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Καλιφόρνια (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
  • Συμμετέχετε σε δημόσια ή αξιολογημένη επιστημονική, ιστορική ή στατιστική έρευνα για το δημόσιο συμφέρον που συμμορφώνεται με όλους τους άλλους ισχύοντες νόμους δεοντολογίας και απορρήτου, όταν η διαγραφή των πληροφοριών ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά το επίτευγμα της έρευνας, εάν έχετε δώσει προηγουμένως ενημερωμένη συγκατάθεση .
  • Ενεργοποιήστε αποκλειστικά εσωτερικές χρήσεις που ευθυγραμμίζονται εύλογα με τις προσδοκίες των καταναλωτών με βάση τη σχέση σας μαζί μας.
  • Συμμορφωθείτε με νομική υποχρέωση.
  • Κάντε άλλες εσωτερικές και νόμιμες χρήσεις αυτών των πληροφοριών που είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο τις παρείχατε.
 • Το δικαίωμα να μην γίνονται διακρίσεις. Έχετε το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του καταναλωτή σας, συμπεριλαμβανομένων:
  • Άρνηση αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
  • Χρέωση διαφορετικών τιμών ή χρεώσεων για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή της επιβολής κυρώσεων
  • Παροχή διαφορετικού επιπέδου ή ποιότητας αγαθών ή υπηρεσιών σε εσάς
  • Υπόδειξη ότι θα λάβετε διαφορετική τιμή ή τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες ή διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών

Άσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων CCPA

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA και εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://naroknit.com
 • Στέλνοντάς μας στο email: shopify@naroknit.com

Μόνο εσείς ή ένα άτομο που είναι εγγεγραμμένο στον Υπουργό Εξωτερικών της Καλιφόρνια που εξουσιοδοτείτε να ενεργεί για λογαριασμό σας, μπορείτε να υποβάλετε ένα επαληθεύσιμο αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το αίτημά σας προς εμάς πρέπει:

 • Παρέχετε επαρκείς πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε εύλογα ότι είστε το άτομο για το οποίο συλλέξαμε προσωπικές πληροφορίες ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
 • Περιγράψτε το αίτημά σας με επαρκείς λεπτομέρειες που μας επιτρέπουν να το κατανοήσουμε, να το αξιολογήσουμε και να ανταποκριθούμε σωστά

Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή να σας παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες εάν δεν μπορούμε:

 • Επαληθεύστε την ταυτότητά σας ή την εξουσία σας για να υποβάλετε το αίτημα
 • Και επιβεβαιώστε ότι τα προσωπικά στοιχεία σχετίζονται με εσάς

Θα αποκαλύψουμε και θα παραδώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες δωρεάν εντός 45 ημερών από τη λήψη του επαληθεύσιμου αιτήματός σας. Η χρονική περίοδος για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να παραταθεί μία φορά κατά 45 επιπλέον ημέρες όταν είναι ευλόγως απαραίτητο και με προηγούμενη ειδοποίηση.

Τυχόν γνωστοποιήσεις που παρέχουμε θα καλύπτουν μόνο την περίοδο 12 μηνών που προηγείται της παραλαβής του επαληθεύσιμου αιτήματος.

Για αιτήματα φορητότητας δεδομένων, θα επιλέξουμε μια μορφή για την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων που είναι εύκολα χρησιμοποιήσιμα και θα σας επιτρέπουν να μεταδίδετε τις πληροφορίες από μια οντότητα σε άλλη οντότητα χωρίς εμπόδια.

Μην πωλείτε τα προσωπικά μου στοιχεία

Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των προσωπικών σας στοιχείων. Μόλις λάβουμε και επιβεβαιώσουμε ένα επαληθεύσιμο αίτημα καταναλωτή από εσάς, θα σταματήσουμε να πουλάμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εξαίρεσης, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε (για παράδειγμα, οι συνεργάτες μας στα analytics ή οι διαφημιστικοί μας συνεργάτες) ενδέχεται να χρησιμοποιούν τεχνολογία στην Υπηρεσία που πουλά προσωπικές πληροφορίες όπως ορίζεται από τη νομοθεσία CCPA. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για διαφημιστικούς σκοπούς βάσει ενδιαφέροντος και από αυτές τις πιθανές πωλήσεις όπως ορίζονται από τη νομοθεσία CCPA, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε εξαίρεση αφορά συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ίσως χρειαστεί να εξαιρεθείτε από κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

δικτυακός τόπος

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων που είναι εξατομικευμένες όπως προβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών μας, ακολουθώντας τις οδηγίες μας που παρουσιάζονται στην Υπηρεσία:

Η εξαίρεση θα τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας που είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να εξαιρεθείτε. Εάν αλλάξετε προγράμματα περιήγησης ή διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας, θα πρέπει να εξαιρεθείτε ξανά.

Κινητές συσκευές

Η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη χρήση πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για την προβολή διαφημίσεων που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σας:

 • "Εξαίρεση από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος" ή "Εξαίρεση από εξατομίκευση διαφημίσεων" σε συσκευές Android
 • "Περιορισμός παρακολούθησης διαφημίσεων" σε συσκευές iOS

Μπορείτε επίσης να σταματήσετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας από την κινητή συσκευή σας αλλάζοντας τις προτιμήσεις στην κινητή συσκευή σας.

Απόρρητο των παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε κανέναν κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης από κανέναν κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από οποιονδήποτε κάτω των 13 ετών χωρίς επαλήθευση της γονικής συναίνεσης, λαμβάνουμε μέτρα για να αφαιρέσουμε αυτές τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.

Εάν πρέπει να βασιστούμε στη συγκατάθεση ως νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων σας και η χώρα σας απαιτεί τη συγκατάθεση ενός γονέα, ενδέχεται να απαιτήσουμε τη συγκατάθεση του γονέα σας προτού συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από Εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτων.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή/και μιας ευδιάκριτης ειδοποίησης για την Υπηρεσία μας, πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στο επάνω μέρος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 • Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: https://naroknit.com
 • Στέλνοντάς μας στο email: shopify@naroknit.com